Hiilineutraali Frendikuvat

Hiilineutraali Frendikuvat

Ympäristövastuullinen kuvatuotanto on Frendikuvan toiminnan ydin. Kompensoimme koko valokuvaus- ja tuotantoprosessistamme syntyvän hiilijalanjäljen täysimääräisesti, joten asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia ostamiensa kuvatuotteiden ympäristövaikutuksista. Toiminnastamme aiheutuva hiilijalanjälki lasketaan vuosittain. Kumppaninamme päästöjen hallinnassa toimii Nordic Offset Oy.
Ympäristövastuullinen kuvatuotanto on Frendikuvan toiminnan ydin. Kompensoimme koko valokuvaus- ja tuotantoprosessistamme syntyvän hiilijalanjäljen täysimääräisesti, joten asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia ostamiensa kuvatuotteiden ympäristövaikutuksista. Toiminnastamme aiheutuva hiilijalanjälki lasketaan vuosittain. Kumppaninamme päästöjen hallinnassa toimii Nordic Offset Oy.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla määritetään Frendikuvan toiminnasta aiheutuva ilmastovaikutus. Ilmastovaikutus kuvaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät kuvatuotantomme edellyttämistä toiminnoista, hankinnoista ja palveluista.

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä (CO2e) toiminnastamme syntyy vuositasolla. Laskennassa huomioidaan GHG-protokollan yritysstandardin mukaisesti yrityksen toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat päästöt. Laskennan toteuttaa aina Frendikuva Oy:sta riippumaton taho.

Hiilijalanjäljen hallinta

Hiilijalanjäljen laskennan jälkeen tunnistetaan mahdolliset kehityskohteet sekä suunnitellaan aktiivisia toimenpiteitä Frendikuva Oy:n ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kehittämistarpeet määritellään ja toimeenpannaan vuosittain.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Ilmastovaikutus, jota Frendikuva ei voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennyshankkeissa.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla määritetään Frendikuvan toiminnasta aiheutuva ilmastovaikutus. Ilmastovaikutus kuvaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät kuvatuotantomme edellyttämistä toiminnoista, hankinnoista ja palveluista.

Hiilijalanjäljen hallinta

Hiilijalanjäljen laskennan jälkeen tunnistetaan mahdolliset kehityskohteet sekä suunnitellaan aktiivisia toimenpiteitä Frendikuvan ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kehittämistarpeet määritellään ja toimeenpannaan vuosittain.

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä (CO2e) toiminnastamme syntyy vuositasolla. Laskennassa huomioidaan GHG-protokollan yritysstandardin mukaisesti yrityksen toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat päästöt. Laskennan toteuttaa aina Frendikuva Oy:sta riippumaton taho.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Ilmastovaikutus, jota Frendikuva ei voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennyshankkeissa.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Ilmastovaikutus, jota Frendikuva ei voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennys-hankkeissa.

Frendikuvan hiilijalanjäljen kehitys

2019

57 t CO2e

2020

54 t CO2e

2021

48 t CO2e

Frendikuvan hiilijalanjäljen kompensointi
2019-2021

Frendikuva Oy toiminnasta aiheutunut ilmastovaikutus on kompensoitu täysimääräisesti osallistumalla kansainväliseen pienviljely- ja puunkasvatusohjelmaan Etiopiassa (2019-2020) sekä Keniassa (2021). Päästövähennyshankkeiden luotettavuus varmistetaan GS ja VCS-sertifikaateilla. Projekteissa huomioidaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu sekä ympäristöteot.

Osoite

Martinkyläntie 41
01720 Vantaa

Asiakaspalvelu

vanhemmat & oppilaat:
010 850 4300 (8-15)
8,4 snt/min
info@frendikuva.com

Sopimusasiakkaat

oppilaitokset & päiväkodit:
010 850 4333 (9-15)
8,4 snt/min
toimisto@frendikuva.com