Hiilineutraali Frendikuva

Ympäristövastuullinen kuvatuotanto on Frendikuvan toiminnan ydin. Kompensoimme koko valokuvaus- ja tuotantoprosessistamme syntyvän hiilijalanjäljen täysimääräisesti, joten asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia ostamiensa kuvatuotteiden ympäristövaikutuksista. Toiminnastamme aiheutuva hiilijalanjälki lasketaan vuosittain. Kumppaninamme päästöjen hallinnassa toimii Nordic Offset Oy.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla määritetään Frendikuvan toiminnasta aiheutuva ilmastovaikutus. Ilmastovaikutus kuvaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät kuvatuotantomme edellyttämistä toiminnoista, hankinnoista ja palveluista.

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä (CO2e) toiminnastamme syntyy vuositasolla. Laskennassa huomioidaan GHG-protokollan yritysstandardin mukaisesti yrityksen toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat päästöt. Laskennan toteuttaa aina Frendikuvasta riippumaton taho.

Hiilijalanjäljen hallinta

Hiilijalanjäljen laskennan jälkeen tunnistetaan mahdolliset kehityskohteet sekä suunnitellaan aktiivisia toimenpiteitä Frendikuvan ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kehittämistarpeet määritellään ja toimeenpannaan vuosittain.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Ilmastovaikutus, jota Frendikuva ei voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennyshankkeissa.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla määritetään Frendikuvan toiminnasta aiheutuva ilmastovaikutus. Ilmastovaikutus kuvaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät kuvatuotantomme edellyttämistä toiminnoista, hankinnoista ja palveluista.

Hiilijalanjäljen hallinta

Hiilijalanjäljen laskennan jälkeen tunnistetaan mahdolliset kehityskohteet sekä suunnitellaan aktiivisia toimenpiteitä Frendikuvan ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kehittämistarpeet määritellään ja toimeenpannaan vuosittain.

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä (CO2e) Frendikuvan toiminnasta syntyy vuositasolla. Laskennassa huomioidaan GHG-protokollan yritysstandardin mukaisesti yrityksen toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat päästöt. Laskennan toteuttaa aina Frendikuvasta riippumaton taho.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Ilmastovaikutus, jota Frendikuva ei voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennyshankkeissa.

Frendikuvan hiilijalanjäljen kehitys 2019-2022

2019

57 t CO2e

2020

54 t CO2e

2021

48 t CO2e

2022

36 t CO2e

Frendikuvan hiilijalanjäljen kompensointi 2019-2022

Frendikuvan toiminnasta aiheutunut ilmastovaikutus on kompensoitu täysimääräisesti osallistumalla kansainväliseen pienviljely- ja puunkasvatusohjelmaan Etiopiassa (2019-2020) sekä Keniassa (2021). Vuoden 2022 päästökompensointi toteutettiin aurinkovoimahankkeessa Intian Rajasthanissa. 

Päästövähennyshankkeiden Gold Standard ja VCS -sertifikaatit varmistavat kompensointien luotettavan ja läpinäkyvän. Frendikuvan päästövähennyskohteissa huomioidaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu sekä ympäristöteot.